Prejsť na obsah

Publikačná činnosť

Aktivity

Dialóg s diabetom publikácia určená pre novozistených diabetikov.

Vieš čo dokáže tvoja inzulínová pumpa?  Nájdete rady a odpovede na otázky, ktoré si môže klásť "začiatočník" ale aj "pokročilý" používateľ inzulínovej pumpy.

V roku 2014 sme pripravili pre novozistených diabetikov -  Nebojme sa diabetu. V obálke nájdete súhrn základných informácií, ktoré potrebujete  ovládať od prvého dňa s diabetom.

Pre najmenších sme pripravili rozprávku spojenú s omaľovávankou a tvorivými úlohami - Zázračný elixir

V roku 2012 sme pripravili pre novozistených diabetikov  druhé vydanie Moje dieťa má diabetes

OZ diabetikinfo.sk v roku 2012 vydalo publikáciu Moje dieťa má inzulínovú pumpu. Nájdete v nej rady a skúsenosti rodičov, ktorých deti používajú pri liečbe diabetu inzulínovú pupmu.

OZ diabetikiinfo.sk v roku 2011 vydalo publikáciu Moje dieťa má diabetes. Je určená pre novozistených diabetikov. Jej cieľom je pomôcť rodičom pri začiatkoch s diabetom.

Návrat na obsah