Prejsť na obsah

Mysli mimo krabice 2019

Aktivity > Akcie pre deti

Mysli mimo krabice
V dňoch od 30.06 - 05.07.2019 OZ diabetikinfo organizovalo letný pobyt  Mysli mimo krabice. Tento ročník mal nosnú myšlienku Na samote u lesa. Venovali sme sa starým ľudovým remeslám - drotárstvo, tkáčstvo a hrnčiarstvo. Nezabudli sme na pečenie chleba, výrobe syra, ale aj na oddych po práci a to pravou ľudovou veselicou.   Každý rok si užijeme kopec zábavy, inak to nebolo ani teraz. Nie len to, že nám prialo počasie, ale deti vytvorili super partiu. Prostredníctvom fotografií sa môžete aspoň na chvílu zúčastniť nášho tohtoročného pobytu.

Ďakujem našim hosťom, Lenke Giretovej. Martinke Lipovej a Martinovi Jankovičovi, že venovali svoj voľný čas našim deťom.  

Ďakujem animátorom, že aj tento rok mi veľmi pomohli pri organizovaní MMK.  Ďakujem animátorovi  Honzovi za vynikajúce fotografie.  

Ďakujem spoločnostiam  Výdajňa zdravotníckych pomôcok DiaTop a  spoločnosť Medtronic za finančnú podporu a materiálnu podporu bez ktorej sa nedajú robiť pobyty Mysli mimo krabice.

Ľubica  Návrat na obsah