Prejsť na obsah

Rozhovor s p. Michálekom

Informácie > Všeobecné

Začíname rozhovorom s pánom doktorom Jozefom Michálekom, riaditeľom Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni. Pán riaditeľ sa dlhé roky venuje detskej diabetológii, patrí k zakladateľom detskej diabetológie, je popredným odborníkom v tejto oblasti.

1. Pri diagnostikovaní diabetu 1. typu u detí si rodičia kladú otázku Prečo moje dieťa? Pripisujú si zlyhanie pri ochrane dieťaťa. Je vôbec možná odpoveď na takúto otázku? Veľa sa diskutuje o očkovaní detí. Môže to byť jeden z faktorov výskytu diabetu?

Rodičia sa často obávajú, že ich dieťa bude mať diabetes, keď jeden z nich už dané ochorenie má. Aké je riziko dedičnosti? Čo v prípade, keď  jeden zo súrodencovu má diabetes, aké je riziko, že prepukne aj u iných súrodencov?

. Zdraví ľudia majú inzulín v sebe, diabetici ho majú pri sebe. Môžete stručne popísať cestu inzulínu od momentu aplikácie po moment  účinkovania? V čom je rozdiel oproti zdravému človeku? Mamičky často porovnávajú medzi svojimi deťmi  počet podaných jednotiek inzulínu. Je dôležité brať do úvahy množstvo prijatého inzulínu, alebo sú dôležité iba dobré výsledky.

Obdobie puberty je náročné aj pri zdravých deťoch. Je rozdiel pri liečbe diabetu medzi chlapcami a dievčatami v tomto  období?</

5. Čo považujete za dobrú glykémiu v období dospievania?<

V období puberty deti mávajú prudké výkyvy v glykémiách. Hypo strieda hyper. Aké to môže zanechať následky v budúcnosti.

7. Môže diabetik v škole cvičiť? Môže diabetik navštevovať Školu v prírode, lyžiarsky kurz,..?</

8. Ako interpretovať prítomnosť acetónu v moči, kedy je nutná návšteva lekára?</

9. Odporúčate ženám diabetičkám plánované rodičovstvo? Aké dlhé obdobie pred otehotnením, by mala byť dobra kompenzácie? Aké sú riziká pre plod, ak žena počas tehotenstva je nedisciplinovaná?</

10. V dnešnej dobe existuje niekoľko spôsobov podávania inzulínu. Jednorázové striekačky, perá, inzulínové pumpy. Po akej dobe od diagnostikovania ochorenia je možné začať používať inzulínovú pumpu?  Aké sú výhody a nevýhody jej používania? Sú pacienti, ktorým by ste tento spôsob liečby neodporúčal?</

11. V dnešnej dobe je možné pomocou senzorov merať glykémiu nepretržite. Cenovo sú náročné pre väčšinu diabetikov. V prípade, že by sa stali dostupnými pomohlo by to lepšej kompezácií detských pacientov, alebo tehotných žien?</

/>12. V poslednej dobe sa často stretávame s pojmom manažment diabetu. Čo to znamená v praxi?</p>

13. Čo by ste vy osobne chceli zdôrazniť pre diabetikov? Pán riaditeľ, veda a výskum napredujú a v médiách sa objavujú informácie o nových postupoch liečby diabetu 1 typu. Akú vidíte nádej pre liečbu v budúcnosti?</

Návrat na obsah