Prejsť na obsah

Začíname s diabetom-hospitalizácia

Informácie > Život s diabetom

"...zistili mi, môjmu dieťaťu, môjmu blízkemu, diabetes - cukrovku..." Informácia o tom, že trpíte chorobou, ktorá sa nedá liečiť pravdepodobne vo vás vyvolá šok, zdesenie a beznádej. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, čo sa deje počas hospitalizácie pacienta, čo je nutné vedieť a dodržiavať pri diabete a nakoniec zistíte, že s určitou dávkou kreativity a disciplíny sa s ním dá viesť úplne normálny život.
Počas pobytu v nemocnici je nutné pacientovi vykonať rad vyšetrení, ktoré sú závislé od jeho aktuálneho zdravotného stavu. Najdôležitejšie je, aby sa pacient naučil podávať si inzulín, merať glykémiu (meranie krvného cukru ), regulovať svoju stravu. V prípade detí sú súčasťou vzdelávania aj rodičia. Dĺžka hospitalizácie je závislá od dobrého nastavenia pacienta. Čo to znamená? Glykémia sa musí priblížiť glykémii zdravého človeka. Je dôležité si uvedomiť, že diabetes neovplyvňuje iba inzulín a jedlo, ale aj celkový duševný stav pacienta. Hlavne destský pacient býva často skľúčený, smutný, chýbajú mu rodičia. To sa veľmi prejavuje na výške glykémie. Prinášame vám niekoľko rád týkajúcich sa hlavne detských pacientov, ktoré sa na prvé prečítaniemôžu zdať príliš otvorene napísané, ale ľútosť a zakrývanie reálnej skutočnosti ani deťom ani ich rodičom v ďalšom živote s diabetom nepomôže:

 •    spolupracujte s lekárom a ošetrujúcim personálom,

 •    nezamieňajte si pochopenie s ľútosťou,

 •    nestresujte svoje dieťa plačom, otázkami čo bude ďalej - diabetes má vaše dieťa nie vy,

 •    ubezpečte dieťaťa, že ono za ochorenie nemôže, aj keď jedlo potajomky cukríky, alebo vyjedalo čokoládu,

 •    primeranou formou vysvetlite dieťaťu, čo je diabetes,

 •    navštevujte ho tak často ako je to možné,

 •    komunikujte s ním o jeho záľubách, nie o ochorení,

 •    nevypytujte sa neustále (ak o tom nechce hovoriť samo), ako sa cíti, aké mu robia vyšetrenia - dieťa si chce užiť vašu prítomnosť,

 •    nenoste mu jedlo,

 •    ak je to možné prineste mu spoločenskú hru (a spolu s novými kamarátmi si vyplní čas),

 •    v prípade, že dieťa má mobilný telefón, dohodnite si s ním presný čas, kedy vám môže volať - odbúrate neustále telefonovanie a jeho stres,

 •    dajte mu pocítiť ako je dôležité, aby vás potom všetko o diabete a živote s ním naučilo,

 •    nechajte sa od neho poučovať o diabete,

 •    ubezpečte ho, že komunikujete s lekárom a v nemocnici bude iba najnutnejšiu dobu,nehovorte mu ako vám je smutno, hovorte o plánoch do budúcnosti,

 •    počas návštevy sa s ním hrajte, čítajte knihu, spievajte - prišli ste za ním a celý náštevný čas patrí iba jemu.


Návrat do domáceho prostredia Návrat do domáceho prostredia býva zo začiatku stresujúci. Zvládnem všetko? Budem si vedieť podať inzulín? Merať glykémiu? Čo môžem jesť a čo nie? Ubezpečujeme vás, že všetko zvládnete. Možno začiatky budú rozpačité, ale časom sa všetko stane bežnou dennou rutinou. Počas hospitalizácie majú pacienti zabezpečenú pravidelnú stravu, personál ich upozorňuje na meranie glykémie, lekár určí koľko jednotiek inzulínu si má pacient dať. Po prepustení do domáceho prostredia, táto starostlivosť prechádza priamo na pacienta, v prípade detí na jeho rodičov. Preto je dobré pripraviť sa na bežný život. Tu je niekoľko všeobecných rád:

 •    zabezpečte si digitálnu váhu a naučte sa s ňou pracovať (vážiť),

 •    naučte sa počítať sacharidové jednotky,

 •    pri nákupoch vyhľadajte diabetický kútik - oboznámte sa s ponukou jednotlivých potravín,

 •    vyčleňte si miesto na diabetický denník, glukomer, inzulínové perá,

 •    zostavte si jedálny lístok na najbližšie dni (rešpektujte prísun sacharidov na deň podľa odporúčania diétnej sestry , alebo lekára).


Nezabúdajte! Diabetik musí pravidelne jesť (časový odstup je minimálne 2 hodiny a maximálne 4 hodiny medzi jednotlivými jedlami), každé vynechanie jedla mu spôsobuje problém. Preto vám odporúčame rozvrhnúť si deň podľa vašich pracovných, alebo školských povinností a definovať hodiny kedy a ktoré jedlo budete jesť. Nezabudnite na čas potrebný pre meranie glykémie a podanie inzulínu. Napríklad:

     7,00 hod. -   7,30 hod. raňajky
   10,00 hod. - 10,30 hod. desiata
   12,00 hod. - 12,30 hod. obed
   15,00 hod. - 15,30 hod. olovrant
   18,00 hod. - 18,30 hod. prvá večera
   20,00 hod. - 20,30 hod. druhá večera

Po návrate z nemocnice sa veľakrát zmení glykémia a tomu je nutné prispôsobiť aj podávanie inzulínu pred jedlom. Je to ovplyvnené dennou aktivitou, pozitívnymi alebo negatívnymi emóciami, zložením stravy. Prvotnú  zmenu dávok inzulínu konzultujte so svojim ošetrujúcim lekárom, postupne budete vedieť samostatne rozhodovať o pridávaní, alebo uberaní jednotiek inzulínu. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že diabetes sa nechová stále rovnako, aj keď budete dodržiavať všetky pravidlá regulovanej stravy a podávanie inzulínu. Na glykémiu okrem stravy vplýva aj počasie, stres, radosť, napätie, zlý sen atď. V prípade, že sa vám glykémia mení ináč ako ste zvyknutí alebo ako očakávate, neprepadajte panike. Pri najbližšej návšeteve lekára konzultujte vaše skúsenosti. Diabetes a aj iné závažné ochorenia zvládajú deti lepšie ako ich rodičia prípadne dospelí pacienti. Dieťa si po krátkom čase zvykne na svoj denný režim a naučí sa ho dodržiavať. Rodič však častokrát nevie ako sa má k svojmu dieťatu správať v tekto novej životnej situácii. Preto prinášame niekoľko rád pre rodičov:

 •    ak dieťa naštevuje školu, stretnite sa s triednym učiteľom a vysvetlite mu o aké ochorenie ide a aké sú riziká – napríklad hypoglykémia,

 •    dohodnite sa s vyučujúcim, kde si dieťa bude môcť merať glykémiu a pichať inzulín (nepripustite, aby to bolo na toalete, je to pre dieťa ponižujúce),

 •    informujte všeobecného lekára o ochorení,

 •    zabezpečte si jedálny lístok zo školskej jedálni (vo väčšine prípadov dieťa sa môže stravovať v školskej jedálni),

 •    odložte z dosahu dieťaťa všetky sladkosti,

 •    porozprávajte sa s príbuznými o nových stravovacích návykoch,

 •    upozornite starých rodičov, aby nepodávali dieťaťu jedlo bez vášho vedomia - ubližujú mu,

 •    nesnažte sa izolovať seba a svoje dieťa,

 •    neodhlasujte dieťa zo záujmových krúžkov (pokiaľ to vyslovene neodporučí lekár)

 •    zostavte si denný plán vašej rodiny (odchod do školy, do zamestnania, desiata v škole, obed , družina, krúžky, olovrant, návrat domov, prvá večera, druhá večera, spánok) a k tomu priradte úkony potrebné pri diabete (meranie glykémie, podanie inzulínu - min. 10 min. pred jedlom ) - na nič nezabudnete a odbúrate stres,

 •    pripravujte jedlo deň predtým (raňajky, desiata, olovrant) - predídete nervozite a stresu,

 •    nehovorte dieťaťu „...ty toto nesmieš jesť...“ – stačí, keď ho upozorníte, že dané jedlo mu spôsobí problém,

 •    prvé dni si pre seba pripravujte jedlo v tej iste hmotnosti i zložení, ako dávate svojmu dieťaťu - zistíte, že jedlo je dostatočné aj pre vás dospelých - predídete strachu, že dieťa má málo jedla a je hladné,

 •    prvé dni sa diabetik stále pýta kedy bude jesť - nemeňte pravidlá - časom (za pár dní) si jeho organizmus zvykne na pravidelné stravovanie,

 •    podávajte jedlo na malom tanieri, dosiahnete dojem veľkého množstva jedla,

 •    krájajte ovocie na malé kúsky – dosiahnete dojem veľkého množstva jedla,sacharidové jednotky sa počítajú iba z jedla, ktoré dieťa zje, napríklad banán bez šupy, jablko bez ohryzku,

 •    ak dieťa povie že je hladné, zistite či je skutočne hladné alebo len má na niečo chuť – ak nie je hladné, dajte malý kúsok 75% čokolády,

 •    podávajte všetkým členom rodiny rovnaké jedlo (je to možné) predídete stresu a pocitu vyčleňovania dieťaťa z rodiny,

 •    naučte všetkých dospelých členov rodiny podávať inzulín, merať glykémiu, počítať sacharidové jednotky, používať Dia denník.

Návrat na obsah